Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Nasza ekipa

mgr Dorota Lewandowska

biuro

inż. Dariusz Lewandowski

instruktor nauki jazdy kat. A, B, T, C+E, D

tel. 660 662 108

Dariusz Obiegała

instruktor nauki jazdy kat. B

tel. 602 292 683

Piotr Narożyński

instruktor nauki jazdy kat. B

tel. 608 507 863

Rafał Rochowiak

instruktor nauki jazdy kat. A, B

tel. 535 112 998

mgr Karol Curyło

instruktor nauki jazdy kat. B

instruktor techniki jazdy kat. B, C

tel. 665 158 673

mgr Stanisław Jarosz

Ratownik medyczny

Specjalista bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kierownik działu pomocy doraźnej w Chodzieży