Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)

 • kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny