Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)

  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca – 70 godzin
    • część specjalistyczna
      • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
      • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin