Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A

Uprawnia do kierowania

Motocyklem

Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 23 lat 9 miesięcy

Wiek

co najmniej 19 lat 9 miesięcy, jeżeli posiada co najmniej od 2 lat  prawo  jazdy kat A2

Wiek

co najmniej 17 lat 9 miesięcy dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje

30 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Yamaha XJ6