Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria BE

Prawo jazdy kategorii BE

Uprawnia do kierowania

Pojazdem  określonym  odpowiednio  w  prawie  jazdy  kategorii  B  łącznie  z  przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Prawo jazdy

kategorii B

Wiek

co najmniej 18 lat

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje

20 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

15 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

praktyczny

Pojazdy

Seat Alhambra

z przyczepą