Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria CE

Prawo jazdy kategorii CE

Uprawnia do kierowania

Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C  łącznie z przyczepą (przyczepami)

Zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Prawo jazdy

kategorii C

Wiek

co najmniej 20 lat 9 miesięcy

Wiek

co najmniej 17 lat 9 miesięcy dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

orzeczenie psychologiczne o braku  przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje

20 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

25 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

praktyczny

Pojazdy

Man 12 240

8-biegowy z przyczepą