Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kwalifikacja wstępna

ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)

 • kwalifikacja wstępna – 280 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny