Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Szkolenia okresowe

ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)

  • szkolenie okresowe – 35 godzin zajęć teoretycznych
    • 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
    • 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy